Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
[LD]-HAONAM
Thiếu tướng 1
2
proA_KenTop
Thiếu tướng 1
3
Shinichi4T
Đại tá 3
4
-eS**IQ200
Đại tá 1
5
[LD]-KenBim
Thượng tá 7
6
[LD]-Saphira
Thượng tá 6
7
proA_H.n.Phu
Thượng tá 5
8
FALangTham82
Thượng tá 5
9
JAV-SuperSEX
Thượng tá 5
10
[LD]-Sana
Thượng tá 3
1
KimNaNa-Star
Đại tá 4
2
BeMyLoves
Đại tá 3
3
*-.VIRUT.-*
Thượng tá 8
4
-KienDz.
Thượng tá 4
5
NhoÞnHyÌoÞng
Trung tá 6
6
-*Be*-*Huy*-
Trung tá 2
7
Yeu.Vo
Trung tá 1
8
GiangHoST
Trung tá 1
9
[IP]sniper
Trung tá 1
10
Virus_Ebola
Thiếu tá 8
Facebook