Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
GRANFATHER
Thiếu tướng 4
2
proA_KenTop
Thiếu tướng 3
3
-eS**IQ200
Đại tá 3
4
Shinichi4T
Đại tá 3
5
[SW]-KenBym
Thượng tá 8
6
[SW]-Bum...
Thượng tá 7
7
[SW]-Y-A-N-G
Thượng tá 7
8
[Sw]S3x-Porn
Thượng tá 7
9
*KHANG*.VIP.
Thượng tá 7
10
[SW]-Lucifer
Thượng tá 6
1
KimNaNa-Star
Đại tá 8
2
BeMyLoves
Đại tá 6
3
*-.VIRUT.-*
Đại tá 1
4
-KienDz.
Thượng tá 4
5
NhoÞnHyÌoÞng
Trung tá 6
6
-*Be*-*Huy*-
Trung tá 6
7
[IP]sniper
Trung tá 4
8
GiangHoST
Trung tá 4
9
Virus_Ebola
Trung tá 3
10
Yeu.Vo
Trung tá 3
Facebook