STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Đã cung cấp link download bản patch
Thời gian đăng tin : 10/10/2012
Đúng 9h server sẽ open.Chúng tôi đã cung cấp link download bản patch trong mục download để các bạn có thể download về và chuẩn bị tham gia vào cộng động Vua Đột Kích.

Các bạn chú ý làm theo hướng dẫn để có thể chơi game:
  1. Download bản cài đặt full 1111 của VTC (nếu bạn nào đã có bản này rồi thì thôi) tại link bên dưới rồi cài đặt ra máy tính của mình.
  2. Download bản Patch của Vua Đột Kích tại 1 trong các link dưới, giải nén ra rồi chép toàn bộ các file và thư mục vừa giải nén và client full 1111 mà các bạn có ở ước 1:
  3. Chạy file VuaDotKich.exe để vào game.