Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
NaM.....
Trung tướng 4
2
*.Manager.*
Trung tướng 4
3
[M]-CAVALLI
Trung tướng 4
4
VincentTerry
Trung tướng 4
5
[HT]-Arrow-
Trung tướng 4
6
aE-NguoiRong
Trung tướng 4
7
[XiTeen]NoVo
Trung tướng 4
8
ChungSeven..
Trung tướng 4
9
*ChanGE*
Trung tướng 4
10
-5S.Online*
Trung tướng 4
1
-CityHunTer
Trung tướng 4
2
[T]aki-Ayase
Trung tướng 4
3
-bM*.Cu-Su
Trung tướng 4
4
-bM*.Star-
Trung tướng 4
5
-Mr.Smith*
Trung tướng 4
6
_*Minh_Anh*_
Trung tướng 4
7
Em.KhongSai*
Trung tướng 4
8
OsamaBjladen
Trung tướng 4
9
-bM*-YooKi
Trung tướng 4
10
-Minh_Nhat-
Trung tướng 4
Facebook