STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Bảo trì server từ 12h30 đến 13h
Thời gian đăng tin : 10/10/2012
Để khắc phục lỗi map Zombie 4 chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 12h30 đến 13h.

Nếu còn phát hiện lỗi nào và phát hiện có hack các bạn vui lòng báo cáo về cho BQT qua kênh hỗ trợ hoặc diễn đàn.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn về 1 cộng đồng game Đột Kích nói không với hack.

BQT Vua Đột Kích