STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Bảo trì server để nâng cấp hệ thống
Thời gian đăng tin : 22/10/2012
Để hạn chế tình trạng khó tạo phòng khi tham gia chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì server trong khoảng thời gian dài để nâng cấp hệ thống.

Theo đó thời gian bảo trì dự kiến sẽ là từ 9h đến 16h hôm nay 22/10/2012.

Có thể thời gian bảo trì sẽ diễn ra nhanh hơn, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình server trên trang chủ để các bạn được biết.

Chúc các bạn vui vẻ cùng Vua Đột Kích