STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Thông báo mới nhất tình trạng server
Thời gian đăng tin : 23/10/2012
Do máy chủ đặt ở nước ngoài, chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn trong việc bảo trì nâng cấp hệ thống nên server sẽ bảo trì trong thời gian dài.

Thời gian bảo trì dự kiến kéo dài khoảng 1 tuần mong các bạn thông cảm.

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật và thông báo tình trạng server để các bạn được biết.

Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Vua Đột Kích.

Vua Đột Kích