Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
[Top]Diamond
Đại tá 6
2
Shinichi4T
Đại tá 3
3
[LD]-NamHa
Đại tá 1
4
FALangTham82
Thượng tá 4
5
AspireV768
Trung tá 8
6
MeÌo_Ðen
Trung tá 7
7
20VanPerSie
Trung tá 7
8
HongNgocPhu
Trung tá 6
9
SanNyPon
Trung tá 6
10
MvP-Pro.vn*
Trung tá 6
1
YooHaNaST
Trung tá 8
2
iTemKioKenML
Trung tá 4
3
iTemBumMl
Trung tá 4
4
[DJ]-MyDz.
Trung tá 2
5
RealSyaoran
Thiếu tá 5
6
11Bale
Thiếu tá 3
7
OdinSmile
Thiếu tá 2
8
LucSniper
Thiếu tá 2
9
»ÑÖ1¬Kïllër¹
Thiếu tá 1
10
Trang_-Xinh_
Thiếu tá 1
Facebook