STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Đã cung cấp bản Client VĐK_FULL
Thời gian đăng tin : 12/01/2013
Chào các bạn!

Hiện 1 số bạn bị lỗi 7-6 do dùng client 1118 của VTC,chúng tôi chưa làm xong bản Patch mới cho Client 1118 này nên đã cung cấp cho các bạn link download bản VuaDotKich_FULL.

  1. Các bạn chỉ cần dùng bản Client VuaDotKich_FULL này sau đó chạy file VuaDotKich.exe là có thể vào game không cần làm thêm bất cứ điều gì khác.
  2. Nếu bạn này có client 1115 hoặc 1116 hoặc 1117 của VTC rồi thì chỉ cần download thêm bản Patch giải nén ra và chép đè vào client đó để chơi, không cần download bản VuaDotKich_FULL ở trên vì dung lượng nó rất lớn, tốn thời gian nhiều của các bạn.
Hướng dẫn và link download chi tiết các bạn xem trong phần download hoặc như bên dưới:
  1. Download bản Client VuaDotKich_FULL: download 1 trong các link bên dưới(chỉ cần duy nhất bản này không cần chép Patch)
  2. Download bản Patch 05 của Vua Đột Kích tại 1 trong các link dưới, giải nén ra rồi chép toàn bộ các file và thư mục vừa giải nén và client full 1115 hoặc 1116,1117 mà các bạn nếu có(nếu chưa có client 1115 hoặc 1116 hoặc 1117 của VTC thì chỉ cần download bản VuaDotKich_FULL ở trên là có thể vào game, không cần download thêm patch này):
  3. Chạy file VuaDotKich.exe để vào game.
Chúc các bạn vui vẻ với Vua Đột Kích.