Tin Tức
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Để chào đón xuân mới 2016 BQT VĐK sẽ mở sự kiện đáu giá báu vật cực hiếm ở VĐK, các báu vật này chỉ có trong sự kiến đấu giá báu vật diễn ra vào các dịp lễ tết đặc biệt...
[2016-02-09] » Xem tiếp
Vua Đột Kích
Sự Kiện
Vua Đột Kích
Để chào đón xuân mới 2016 BQT VĐK sẽ mở sự kiện đáu giá báu vật cực hiếm ở VĐK, các báu vật này chỉ có trong sự kiến đấu giá báu vật diễn ra vào các dịp lễ tết đặc biệt...
[2016-02-09] » Xem tiếp
Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
Sau`Vo^.Le^.
Trung tướng 4
2
[T]-KimTram
Trung tướng 4
3
-*Quang*-.IS
Trung tướng 4
4
NhocBangChu
Trung tướng 4
5
BamBooBee-4S
Trung tướng 4
6
[H].Touliver
Trung tướng 4
7
VincentTerry
Trung tướng 4
8
aE-NguoiRong
Trung tướng 4
9
-77*PRO-vL..
Trung tướng 4
10
CuGoiAnhLaBo
Trung tướng 4
1
-bM*.Cu-Su..
Trung tướng 4
2
-Dr*[Ck]Ng0c
Trung tướng 4
3
KimThao-PrO
Trung tướng 4
4
-HR-*Mr.*Ti
Trung tướng 4
5
[T]aki-Ayase
Trung tướng 4
6
-bM*.My-mL
Trung tướng 4
7
Chym.Ly.Ly
Trung tướng 4
8
Shekau
Trung tướng 4
9
_*Minh_Anh*_
Trung tướng 4
10
-Minh_Nhat-
Trung tướng 4
Facebook