Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
HuaPhuocVinh
Trung tướng 4
2
[Saker]-Novo
Trung tướng 4
3
[A]-DUCATI..
Trung tướng 1
4
GeneralNavy
Thiếu tướng 6
5
Vk.Bich*Hop.
Thiếu tướng 4
6
[A]-KimJoon.
Thiếu tướng 1
7
[A]FFap.KaKa
Đại tá 7
8
Cau3.BanChym
Đại tá 7
9
[A]-.......
Đại tá 7
10
*KHANG*.VIP.
Đại tá 6
1
Han.Ye.Seul
Trung tướng 4
2
ManhGhepDaVo
Trung tướng 4
3
-[Hao].....
Trung tướng 3
4
-*Cu--Su-*
Thiếu tướng 5
5
_*Minh_Anh*_
Thiếu tướng 3
6
-A.Ferrari
Đại tá 8
7
-Tinh-1-Dem*
Đại tá 7
8
*-Khang.Hy-*
Đại tá 5
9
Cun_[Su]1St*
Đại tá 3
10
GiangHoST
Đại tá 3
Facebook