Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
SilkRoad39
Đại tá 6
2
Shinichi4T
Đại tá 3
3
[LD]-NamHa
Thượng tá 8
4
FALangTham82
Thượng tá 4
5
AspireV768
Trung tá 8
6
20VanPerSie
Trung tá 6
7
MeÌo_Ðen
Trung tá 6
8
SanNyPon
Trung tá 6
9
MvP-Pro.vn*
Trung tá 6
10
HongNgocPhu
Trung tá 5
1
YooHaNaST
Trung tá 6
2
iTemKioKenML
Thiếu tá 7
3
iTemMyXT
Thiếu tá 6
4
iTemBumMl
Thiếu tá 6
5
RealSyaoran
Thiếu tá 5
6
11Bale
Thiếu tá 2
7
OdinSmile
Thiếu tá 2
8
LucSniper
Thiếu tá 1
9
»ÑÖ1¬Kïllër¹
Thiếu tá 1
10
Trang_-Xinh_
Thiếu tá 1
Facebook