STT
TÊN
LEVEL
EXP
1
SilkRoad
Trung tướng 6
14443432
2
Shinichi4T
Trung tướng 3
12291538
3
NamHa
Thiếu tướng 4
9406700
4
FALangTham
Thiếu tướng 2
8469465
5
AspireV7
Đại tá 5
6276331
6
20VanPerSie
Đại tá 5
6223791
7
SanNyPon
Đại tá 4
5933188
8
BuiHoaHongDz
Đại tá 3
5686969
9
MeÌo_Ðen
Đại tá 3
5615784
10
ChuDuTQ
Đại tá 2
5566164
11
Len4T
Đại tá 2
5552371
12
iI3aI3yDz
Đại tá 2
5551109
13
Rin4T
Đại tá 2
5418191
14
VicToRyStyle
Đại tá 2
5346354
15
OppaHvDDz
Đại tá 1
5248845
16
ÇôGaìiHaÌLan
Đại tá 1
5228254
17
HongNgocPhu
Đại tá 1
5157618
18
DzNewLifeDz
Đại tá 1
5143477
19
Erza
Trung tá 8
4896656
20
Boom1stMrQuy
Trung tá 8
4881980
Thêm
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Vua Đột Kích
Bảo trì server chuẩn bị open máy chủ 2
Thời gian đăng tin : 13/06/2013
Chào các xạ thủ Vua Đột Kích!

Như đã thông báo đúng 9h chúng tôi sẽ mở máy chủ 2 phục vụ các bạn để hạn chế tình trạng lag, khó tạo phòng....

Máy chủ 2 sẽ chỉ có chung tài khoản đăng nhập với máy chủ 1, đồ đạc, item thì hoàn toàn riêng biệt.

Ngay khi máy chủ 2 open thì sẽ bắt đầu những sự kiện như đã thông báo trước đó, sự kiện bán Royal sẽ bắt đầu lúc 10h với mỗi loại giới hạn 10 cái.

Chúc các bạn vui vẻ cùng VĐK!

BQT Vua Đột Kích